تبلیغات
kpopforever

سلام دوست جونا

این هم متن اهنگ again از گروه ss501 امیدوارم خوشتون بیاد بچه ها متنشه ترجمه اش نیست

خوب دیگه بریییییییید ادامه ی مطلب

 


again

yo jum en bi o myon joh un gol
na de shin ur o ju ni kka


gip un bam chu og ul do dum da
hes sar e jam dul gon ha jyo


mog e gol lin gu de i ram ul
su ob shi bu ru da han bon jjum
dur a bwa jul kka yo


baby say again
baby ,please say again


young so han da go
dor a bwa jul go ra go


tell me where you are


je bal nal tto na ji ma
han bon man do nol nu kil su it ge


su obt nun nal dul i ji na do
sa rang un mom chowo it get jyo


a pum i ran ui mil mol lass o
nun mol lo ssis o do


mong dur o go in da nun go

baby say again
baby , please say again

young so han da go
dor a bwa jul go ra go

tell me where you are

je bal nal tto na ji ma
han bon man do nol nu kkil su it ge

i byol i ran ui mil mol lass o

ga sum ul mir o o do nun mur un nam gyo du nun gol

baby say again
baby, please say again

young su han da go
dor a bwa jul go ra go

tell me where you are

je bal nal tto na ji ma
han bon man do nol nu kkil su it ge
je bal
یکشنبه 8 مرداد 1391 | نظرات ()